Nếu đại dịch càng hoành hành, thì chúng ta càng phải thêm yêu bản thân, yêu...