Liên hệ với French Beauty

Điện thoại tư vấn: 081 799 5292

Địa chỉ:

  • Văn phòng làm việc: 230 Ter, Pasteur, P6, Q3, HCM

Email: info@frenchbeauty.vn

Website: frenchbeauty.vn

Facebook: fb/FrenchBeauty.vn

Instagram: fbvietnam