Stress không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn có sự tác động đáng kể đến sức khỏe của làn da của bạn. Hãy cùng French Beauty tìm hiểu xem những cảm xúc và tình trạng tinh thần tiêu cực sẽ “làm hại” như thế nào đến làn da của chúng ta. 

TOP 5 tác hại stress gây ra cho làn da

Stress không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn có sự tác động đáng kể đến sức khỏe của làn da của bạn. Hãy cùng French Beauty tìm hiểu xem những cảm xúc và tình trạng tinh thần tiêu cực sẽ “làm hại” như thế nào đến làn da của chúng ta:

-